• Ansprechpartner:

  Kathrin Przibylla

 • Hofhalde 4
 • 78462 Constance
 • Germany
 • Monday
  08:00 - 13:30
  15:00 - 20:00
 • Tuesday
  08:00 - 13:30
  15:00 - 20:00
 • Wednesday
  08:00 - 13:30
  15:00 - 20:00
 • Thursday
  08:00 - 13:30
  15:00 - 20:00
 • Friday
  09:00 - 18:00
 • Saturday
  10:00 - 14:00